logo-proiect
culori
culori1

Investește în oameni!

Fondul Social European

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul Major de Intervenție

6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale”

bara

Titlul Proiectlui:,,Economia socială-Instrument de

creștere a calității vieții”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

bara

ID 146120

Operator de date cu caracter personal

înscris cu nr. 32137

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

bara2
bara3

SES

logo-assoc
logo-accf
logo-aproximar
contactus

CONTACT

www

LINK-URI UTILE

beneficiar

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC-Filiala Arad

E-mail : assoc.filialaar@gmail.com assoc arad

culori
culori1

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

culori1

Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social,

CRL-Portugalia

www.aproximar.pt   logo-aproximar

culori

CENTRU DE CERCETARE SI FORMARE A UNIVERSITĂȚII DE NORD BAIA MARE

E-mail : accfunbm@yahoo.com logo-accf

 

 

culori1
parteneri
culori